mobile menu
mobile menu

Sociální angažovanost

Z našich základních hodnot, kterými jsou odpovědnost, lidskost, progresivita, vyplývá, že společnost FleuraMetz je z podstaty společensky angažovaná. Kromě běžné podpory iniciativ v Nizozemsku vynakládá FleuraMetz úsilí na podporu společensky odpovědného podnikání (SOP), zejména v zemích třetího světa, konkrétně v Ekvádoru.

V roce 1998 začal švýcarský velkoobchodník s květinami Kurt Hottinger dovážet růže z Ekvádoru. Když byl navštívit tuto lokalitu, byl šokován chudobou v Ekvádoru: podvýživa, negramotnost, nezaměstnanost, vysoká úmrtnost matek a kojenecká úmrtnost... Po návratu do Švýcarska se Kurt Hottinger rozhodl, že této oblasti bude věnovat své pracovní úsilí. "Importované růže musí dělat radost lidem nejen ze Švýcarska, ale také lidem z Ekvádoru," shrnul své ideje později. V roce 1999 se zrodil projekt Proyecto Indio.

Od října 2011 je FleuraMetz držitelem certifikátu Fairtrade. FleuraMetz je jedním z prvních obchodníků s květinami, který splňuje přísná kritéria a smí prodávat květiny se značkou Fairtrade. Na to jsme jako společnost hrdí. Zákazníci a firmy kladu stále větší důraz na původ a trvanlivost květin a rostlin. Proto FleuraMetz nabízí velký výběr květin, které jsou certifikovány MPS. Požádejte svého prodejce o nabídkový sortiment.

Unikátní logistická síť společnosti FleuraMetz zajišťuje efektivní přepravu. Dopad na životní prostředí je tak relativně malý a emise CO2 je možné udržovat tak nízko, jak je to možné. Moderní nákladní auta nikdy nejezdí rychleji, než je nezbytně nutné a FleuraMetz má navíc pobočky a distribuční centra v našich odbytištích. To umožňuje, abychom obchodovali přednostně s výrobky, které byly vypěstovány poblíž odbytiště. 

FleuraMetz je jedním ze zakladatelů iniciativy Floriculture Sustainability Initiative (FSI).
Záměrem FSI je získat k roku 2020 90% udržitelné výroby mezinárodně obchodovaných květin a rostlin. Tuto ambici se snaží FSI realizovat vytvořením mezinárodní vize udržitelnosti. Zaujalo Vás to? Podívejte se na www.fsi2020.com.

Proyecto Indio